Parní čističe


Parní čističe ve firmách a organizacích

  • Šetřte provozní náklady: chemické prostředky, vodu, energii
  • Zefektivněte práci svých zaměstnanců
  • Zlepšujte prostředí pro sebe, své klienty i pracovníky
  • Chovejte se ekologicky
  • Likvidujte bakterie, naplňujte standardy HACCP!

Vybrané příklady aplikací
HACCP a pravidla hygieny v potravinářství


Vybrané příklady aplikací:


Gastronomie: výroba, stravování, distribuce

- ochrana potravin před kontaminací bakteriemi, zajištění hygieny provozu
- čištění a odmašťování výrobního zařízení, výdejních stolů a pultů
- odstraňování nápeků a usazenin z pecí, ploten a roštů
- účinné bezchemické mytí podlah a obkladů s velmi rychlým oschnutím
- odstranění reziduálních chemických prostředků po dosavadní údržbě
- odstranění ledu i zápachu z chladírenských boxů a lednic
- čištění skladových prostor a přepravních prostředků

nahoru

Ubytování, zdravotnictví, sociální služby

- rychlá a účinná údržba pokojů a prostor pro klienty, chodeb a oken
- osvěžení vzduchu, oživení tkanin, naleštění reprezentativních prostor
- důkladné čištění WC a koupelen, likvidace plísní a bakterií
- detailní pročištění konstrukcí lůžek a tranportních vozíků
- likvidace bakterií v prostorách přípravy a podávání potravy
- operativní odstranění a vydezinfikování následků „tělesných nehod“
- hubení roztočů propařováním matrací a čalounění

nahoru

Bazény, sauny a fitness centra

- údržba dlažby a obkladů s možností odsání vody
- čištění stěn bazénů a výřivek, trysek a odpadních mřížek
- hloubkové vyčištění spár a protiskluzových podlah
- bezdotykové čištění WC
- likvidace plísní v koupelnách a sprchových koutech
- ošetřování odpočinkových lůžek, konstrukcí cvičebních strojů

nahoru

Dopravní prostředky a autoservisy

- čištění čalounění sedadel s velmi rychlým oschnutím
- celková údržba interiérů vlaků, autobusů a automobilů
- velmi rychlé mytí oken v dopravních prostředcích
- čištění a odmašťování motorů a mechanických součástí

nahoru

Průmyslová výroba

- dokonalé pročištění detailních prvků na strojích
- účinné odstraňování mastnot a průmyslových nánosů
- uvolňování zatuhlých kontaktů
- celková údržba výrobních prostor i provozního zázemí

nahoru

Maloobchody, velkoobchody, sklady

- rychlé mytí podlah, obkladů, pultů, oken a výloh
- čištění nepřístupných míst v regálových konstrukcích
- čištění přepravních a úložných kontejnerů
- údržba vozidel a manipulační techniky

nahoru

Z dalších aplikací parního čištění:

- restaurátorské práce, čištění omítek a kamene
- zakázkové ruční mytí automobilů
- průmyslové baterie
- garážová a průmyslová vrata
- vývody vzduchotechniky
- prostory a klece pro zvířata

nahoru


HACCP a pravidla hygieny v potravinářství

Parní čističe a extraktory poskytují vysoce účinný způsob likvidace bakterií a dosahování celkové čistoty v prostorách výroby, přepravy, skladování a výdeje potravin. Jejich nasazení umožní plnit náročné hygienické normy, a to při velice nízkých provozních nákladech a s respektem k požadavkům ekologie.

Listerie, salmonela a další typy bakterií, způsobující onemocnění v souvislosti s potravinami, jsou oprávněně předmětem zájmu státních orgánů, dohlížejících na zdravotní nezávadnost v gastronomických provozech. Pravidelné parní čištění je cestou k úspěšnému absolvování hygienických kontrol a především cestou k ochraně zdraví zákazníků i zaměstnanců.

HACCP a legislativa

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points = Analýza rizik a kritické kontrolní body) je systém, který definuje, hodnotí, kontroluje a eliminuje nebezpečí, významná z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin. Základem tohoto systému je stanovování kritických bodů, které právně vymezuje vyhláška Ministerstva zemědělství 147/1998 Sb. o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, a to ve znění upraveném vyhláškami 196/2002 Sb. a 161/2004 Sb. Vyhláška zároveň odkazuje na tzv. pravidla správné výrobní a hygienické praxe.

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe byla oznámena Věstníkem Ministerstva zemědělství č. 1/2004 a zpracována do podrobných GMP / GHP(Good Manufacturing Practice / Good Hygiene Practice) příruček pro jednotlivé potravinářské obory. Texty pravidel a příruček naleznete například na stránkách Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR.

nahoru